De lagere temperatuur mengsels van BESIX Roermond
In samenwerking met Infra Quality Support is er voor de BESIX asfaltmenginstallatie in Roermond een onder-/tussenlaag mengsel ontwikkeld welke op lagere temperatuur geproduceerd en verwerkt worden. Waar voorheen deze mengsels bij 160°C geproduceerd werden, is dit gereduceerd naar 140°C. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het mengsel was dat de eigenschappen bij verwerking én in de gebruiksfase minstens gelijkwaardig zijn aan traditioneel asfalt. Verder is het percentage hergebruik in het LT mengsel hoger dan bij de traditionele mengsels. Na uitvoerige onderzoeken in het laboratorium met betrekking tot verwerkings- en verdichtingseigenschappen is een volledige typetest uitgevoerd op het mengsel om de functionele eigenschappen te bepalen.

Functionele eigenschappen
BESIX LT asfalt voor onder-/ tussenlagen voldoet functioneel aan alle categorie-indelingen conform tabel 81.2.8 Standaard RAW bepalingen 2020 (tabel 2-3-4-5). Hierdoor is het voor elke weg geschikt onafhankelijk van de verkeersbelasting. Het mengsel is ook uiterst geschikt als tijdelijke deklaag. Dit komt doordat het, ondanks het hoge percentage hergebruik, voorzien is van een zacht bindmiddel. Tevens heeft het zeer goede eigenschappen met betrekking tot watergevoeligheid. Infra Quality Support heeft met behulp van ontwerpinstrumentarium verhardingen (OIA) het mengsel vergeleken met het traditioneel mengsel (productie 160 °C) welke al jaren wordt uitgeleverd. Hieruit blijkt dat bij een gelijke constructieopbouw en verkeersbelasting de levensduur significant hoger is bij het toepassen van het LT mengsel.

Waardoor is BESIX LT voor onder-/tussenlagen bij een lagere temperatuur te verwerken?
Bij de productie van BESIX LT asfalt wordt een bio-based verjonger aan het asfalt toegevoegd in de vorm van koud geperste koolzaadolie welke we inkopen bij een lokale Nederlandse coöperatie. Na toevoeging van de olie tijdens productie wordt deze vermengd met het aanwezige bitumen. Hierdoor ontstaat er een asfaltmengsel met uitstekende functionele- en verwerkingseigenschappen. Verder zorgt de olie toevoeging voor een verbeterde omhulling van het bindmiddel aan het mineraal aggregaat (benatting) welke zorgt voor de verwerkbaarheid bij lagere temperaturen (140 °C in plaats van 160°C). Tijdens verwerking van het LT mengsel is daarom geen afwijkende walsinzet nodig en zijn er geen negatieve invloeden bij handwerk.

Voordelen
Door het hoge percentage hergebruik en het gedeeltelijk vervangen van bindmiddel door koud geperste koolzaadolie kan het mengsel als zeer duurzaam worden bestempeld. Door de temperatuurverlaging tijdens productie is de CO2 uitstoot 7% lager. Dit resulteert in 87 kg minder uitstoot per 100 ton geproduceerd asfalt. En ander gunstig effect is een reductie in de benzeen uitstoot.

 

Download hier de folder LT mengsel