BESIX Infra Nederland wil bijdragen tot een veiligere en groene planeet en wil werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen Maatschappij (Mensen), Milieu (Planeet) en Economie (Groei), en dit op vrijwillige basis.

Onze MVO- prioriteiten zijn gericht op vier pijlers:

Mensen

BESIX Infra Nederland verbindt zich er toe het welzijn en de veiligheid van zijn werknemers te garanderen. Tegelijk willen we voldoende kansen voor loopbaanontwikkeling en sociale betrokkenheid bieden.

Engineering

De ingenieurs zetten zich
in om duurzame
bouw- en infrastructuuroplossingen
te bedenken.

Milieu

Er wordt gestreefd naar een minimalisatie van het milieueffect door de CO2- uitstoot en ons afval te verminderen.

Business Behaviour

BESIX Infra Nederland heeft zich ertoe verbonden om duurzaam in te kopen en de gedragscodes na te leven.

Bij het realiseren van deze prioriteiten houdt BESIX Infra Nederland rekening met 5 belangrijke uitdagingen binnen haar sector: de klimaatverandering, de vergrijzing van de maatschappij, de toenemende nood aan duurzame oplossingen, de nood aan hernieuwbare energie en de nieuwe behoeften inzake talentmanagement.

De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie resulteert in de volgende verbintenissen:

  • Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en weinig afval mogelijk maken
  • Groene oplossingen aanmoedigen
  • Zorgen voor respectvolle en duurzame operaties
  • Een voorkeurswerkgever zijn
  • De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
  • Gedragscodes integreren
  • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten

Over elke belangrijke beslissing wordt overlegd met de klant en alle betrokken stakeholders: adviseurs en consultants van de klant, lokale autoriteiten, technische inspecteurs en bewoners.