De constante inspanningen van BESIX Infra Nederland om van ‘aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu-impact’ blijvende bedrijfswaarden te maken, zijn een ‘avontuur’. Een QHSE- cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze objectieven

‘First time right’

Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, wordt in elke fase van een project extra aandacht besteed aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.

Minder hinder en optimale veiligheid

Zo min mogelijk hinder

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het belang van een optimaal wegennet staat niet ter discussie. Als experts op dit gebied streven we continu naar verbetering en optimalisatie. Oude wegen worden vernieuwd en mobiliteitsknooppunten geoptimaliseerd. We leggen volledig nieuwe rijbanen aan en maken fietspaden, voetgangerszones en bermen zowel praktischer als veiliger.

Er is geen twijfel over het belang van onze werkzaamheden, maar ze gaan uiteraard gepaard met de nodige hinder. Wegenwerken kunnen een tijd duren en het is niet mogelijk om de ongemakken volledig weg te nemen.

We staan erop om hinder zo veel mogelijk te beperken, zowel op onze werven als tijdens de duur van onze onderhoudscontracten.

Nauwkeurig en gefaseerd werken en plannen strik uitvoeren zijn voor BESIX Infra vanzelfsprekend. Voor de omgeving, de gemeente of stad zelf, de inwoners en de ondernemers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te nemen maatregelen.

De uitvoerder en projectleider onderhouden een constante communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen werken we efficiënt en doelgericht, en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

 

Veiligheid centraal

De veiligheid van onze mensen, betrokken partijen en omwonenden is prioriteit nummer één. BESIX Infra Nederland garandeert de integriteit van zijn werknemers door de risico’s proactief te beheersen en te verminderen.

 

ISO 9001- erkenning
VCA- certificaat
Safety Culture Ladder Trede 3
ISO 14001- erkenning