De kern van onze strategie

Wij zijn ons bewust van toekomstige uitdagingen. Dit zijn uitdagingen eigen in ons eigen vakgebied. Het vermogen om te innoveren, een hoog kwaliteitsniveau aan te houden, de concurrentie het hoofd te bieden, te voldoen aan financiële vereisten en ons te diversifiëren.

Om hierin te slagen hebben we een strategie nodig die we BESIX FORWARD hebben genoemd. Deze doelstelling omvat wat we willen zijn en het verschil dat we willen maken voor de wereld om ons heen. Hij bestaat uit strategische drijfveren die onze ontwikkeling moeten leiden en ondersteunen.

BESIX Infra Nederland beschikt over alle benodigde troeven, waaronder dimensie, expertise en kennis, om nieuwe mogelijkheden te creëren en te grijpen.

Onze doelstelling

“Uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”

Deze doelstelling is onze inspiratie- en motivatiebron. Elk woord heeft belang:

 • Uitblinken: altijd streven naar verbetering. We willen het verschil maken, ons onderscheiden en uitmuntend presteren.
 • Creëren: we zijn meer dan aannemers en projectontwikkelaars. We moeten zowel onze creativiteit ontwikkelen als co creëren met onze klanten, zodat we vernieuwend zijn, evolueren en het heft in handen houden.
 • Duurzaam: op financieel en milieuvlak. Behalve de noodzaak om winst te maken en uit te kijken naar inkomstenstromen voor de toekomst, willen we ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in een wereld van deel- en kringloopeconomieën.
 • Oplossingen: klanten zijn niet op zoek naar producten of diensten, maar naar oplossingen. Om ervoor te zorgen dat onze oplossingen passend zijn, is het belangrijk dat we nog beter luisteren naar onze klanten.
 • Betere wereld: Wij willen absoluut een hoofdrol spelen in de innovatiebeweging om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te beschermen. Door de mondiale projecten en wereldwijde aanwezigheid van BESIX Infra kan onze impact substantieel zijn.

Strategische drivers

Onze strategie is geen revolutie, maar een evolutie. Het gaat over momentum, over het voortbouwen op onze fundamenten om zo onze nieuwe doelstelling te verwezenlijken en de concurrentie te overtreffen. Om dit bedrijfsdoel na te streven bij alles wat we doen en te integreren in onze huidige activiteiten formuleerden we 6 strategische drivers:

  1. Onze klantgerichtheid ten volle benutten: het is essentieel voor onze onderneming om een grondige kennis van onze klanten te verwerven, om hun zorgen te begrijpen zodat we hier optimaal op kunnen inspelen en de gewenste resultaten bereiken.
  2. BESIX promoten als een fantastische werkplek: onze capaciteit om werknemers een geweldige werkervaring te bieden in een open gemeenschap van enthousiaste collega’s is een doorslaggevende factor voor onze toekomstige successen.
  3. One-stop-shopping ontwikkelen: BESIX Group heeft een unieke expertise en een multiserviceaanbod waardoor we oplossingen kunnen aanreiken die de hele waardeketen omvatten, van “ontwikkeling” tot “beheer en onderhoud”.
  4. Voortrekker in open innovatie zijn: We zijn klaar om te experimenteren. We hebben al een innovatieprogramma, Unleash, lopen en een eigen Start-Ups Accelerator.
  5. Zorgen voor synergie tussen onze werkwijzen: dit betekent ‘minder werk’ door onze interne processen en communicatie te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke keuze van tools, organisatievormen en middelen binnen de Groep.