BESIX onderscheidt zich al jaren binnen de bouwsector door een innovatieve en duurzame aanpak van haar activiteiten. Deze aanpak is door BESIX binnen Nederland aantoonbaar gemaakt door zich te laten certificeren op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de CO2-uitstoot van haar bouwactiviteiten in Nederland maar worden ook de emissies van de kantoren meegenomen.